About us      Contact

Заштитни маски


 

 1920-1925

Заштитна маска 

 Шифра:1920 Цена: 137 ден. 

Големина: ХС 12-28цм

 

1920-1925 

Заштитна маска 

Шифра:1921 Цена: 172 ден.

Големина: ХС-С 14-28цм

1920-1925 

Заштитна маска 

 Шифра:1922 Цена: 209 ден. 

Големина: С-M 15-36цм

1920-1925

Заштитна маска 

Шифра:1923 Цена: 206 ден. 

Големина: M 16-40цм

1920-1925

Заштитна маска 

Шифра:1924 Цена: 227 ден. 

Големина: Л 16-44цм

 

 

17601-17607

Заштитна маска пластична

Шифра:17601 Цена: 200 ден. 

Големина: XС 14цм

 

17601-17607

Заштитна маска пластична

Шифра:17602 Цена: 230 ден.

Големина: С 17цм

17601-17607

Заштитна маска пластична

Шифра:17603 Цена: 250 ден.

Големина: М 20цм

 

17601-17607

Заштитна маска пластична

Шифра:17604 Цена: 280 ден.

Големина: М 22цм

 
 

17601-17607

Заштитна маска пластична

Шифра:17605 Цена: 300 ден.

Големина: Л 26цм

17601-17607

Заштитна маска пластична

Шифра:17606 Цена: 330 ден.

Големина: ХЛ 31цм

 

17601-17607

Заштитна маска пластична

Шифра:17607 Цена: 360 ден.

Големина: ХЛ 36цм

 
 

19281-19283

Заштитна маска професионал

Шифра:19281 Цена: 287 ден. 

Големина: Л

 

19281-19283

Заштитна маска професионал

Шифра:19282 Цена: 301 ден.

Големина: ХЛ

 

19281-19283

Заштитна маска професионал

Шифра:19283 Цена: 323 ден.

Големина: ХХЛ

 

19470-19476

Заштитни Чизмички Валкер

Шифра:19470 Цена: 380 ден. 

Големина: ХС

19470-19476

Заштитни Чизмички Валкер

Шифра:19471 Цена: 402 ден. 

Големина: С

 

19470-19476

Заштитни Чизмички Валкер

Шифра:19472 Цена: 416 ден.

Големина: М

 

 

19470-19476

Заштитни Чизмички Валкер

Шифра:19473 Цена: 451 ден.

Големина: Л

 

19470-19476

Заштитни Чизмички Валкер

Шифра:19474 Цена: 506 ден.

Големина: ХЛ

 

 

19470-19476

Заштитни Чизмички Валкер

Шифра:19475 Цена: 556 ден.

Големина: ХХЛ

 

 

19470-19476

Заштитни Чизмички Валкер

Шифра:19476 Цена: 661 ден.

Големина: ХХХЛ

 

146216 27291

Пелени за куче

Шифра:23490 Цена: 180 ден.

 Големина: ХС 20-25цм
146216 27291 

 

Пелени за куче

Шифра:23491 Цена: 193 ден.

Големина: С 24-31цм

 

146216 27291

Пелени за куче

Шифра:23492 Цена: 210 ден.

Големина: С-М 32-39цм

146216 27291

Пелени за куче

Шифра:23493 Цена: 212 ден.

 Големина: М 40-49цм

146216 27291

Пелени за куче

Шифра:23494 Цена: 242 ден.

 Големина: Л 50-59цм
 

146216 27291

Пелени за куче

Шифра:23495 Цена: 266 ден.

Големина: ХЛ 60-70цм

   

За нашиот квалитет и сериозен однос потврдува долгогодишната традицијата на работа од 1993 година. Со секојдневно настојување да понудиме подобри и поквалитетни производи  за поголемо задоволство на потрошувачите, нашата фирма СОРЕКС успева да стане водечка компанија во Македонија.

Контакт

  • Email contact@petcentar.com.mk
  • Телефон  00389 044 330 303
  • Mоб 070 240 820
  • Адреса Бул.Илирија Бр.14/1 Тетово, Македонија

Top
All for Joomla All for Webmasters