About us      Contact

Огрлици, поводници и градници

   Огрлици

1838

Огрлица кожна актив 

Шифра:1837 Цена: 1004 ден.

Големина: M 38-45цм

 

 

1840

 

Огрлица кожна актив 

Шифра:1838 Цена: /

 Големина: Л 48-55цм

 

1840

Огрлица кожна актив 

Шифра:1839 Цена: /

Големина: Л-ХЛ 55-65цм

1840 

Огрлица кожна актив 

Шифра:1840 Цена: 1378 ден.

Големина: ХЛ 65-75цм

 

14257

Огрлица фреш М-Л

Шифра:14257 Цена: 309 ден.

Големина: М-Л 35-55цм

 

 

20792

Огрлица екстрим

Шифра:20792 Цена: 264 ден.

Големина: С-М 30-40цм

 

20792

Огрлица екстрим

Шифра:20802 Цена: 348 ден.

Големина: М-Л 36-48цм

20792

Огрлица екстрим

Шифра:20812 Цена: 382 ден.

 Големина: Л-ХЛ 48-66цм

imageedit 1 2276547677

Огрлица премиум силвер

Шифра:20155 Цена: 150 ден.

Големина: С-М 30-45цм

 imageedit 3 4616158619

Огрлица премиум сива

Шифра:20156 Цена: 150 ден.

Големина: С-М 30-40цм

 imageedit 5 2128216184

Огрлица премиум портокалова

Шифра:20159 Цена: 150 ден.

Големина: С-М 30-40цм

 

imageedit 3 4616158619

Огрлица премиум сива

Шифра:20166 Цена: 180 ден.

Големина: М-Л

 

imageedit 5 2128216184

Огрлица премиум портокалова

Шифра:20169 Цена: 180 ден.

Големина: М-Л

 

imageedit 1 2276547677

Огрлица премиум силвер

Шифра:20225 Цена: 145 ден.

Големина: С-М 25-40цм

 

 

imageedit 3 4616158619

Огрлица премиум сива

Шифра:20226 Цена: 145 ден.

Големина: С-М 25-40цм

 

imageedit 5 2128216184

Огрлица премиум портокалова

Шифра:20229 Цена: 145 ден.

Големина: С-М 25-40цм

 

imageedit 38 4475063651

Еластичен поводник црн

Шифра:12747 Цена: 520 ден.

Големина: М-Л

 
 

imageedit 38 4475063651

Еластичен поводник црн

Шифра:12746 Цена: 436 ден.

Големина: С-М

 imageedit 22 7291754517

Огрлица експириенс

Шифра:10353 Цена: 650 ден.

Големина: Л-ХЛ

 imageedit 11 5204300407

Огрлица експириенс

Шифра:10351 Цена: 650 ден.

Големина: Л-ХЛ

 139678 45071

Огрлица софтлине

Шифра:11622 Цена: 376 ден.

Големина: M-Л

 

139678 45071

Огрлица софтлине

Шифра:11623 Цена: 410 ден.

Големина: Л-ХЛ

 

11601

Огрлица софтлине

Шифра:11601 Цена: 316 ден.

Големина: М-Л 35-55цм

 

20720-20722

Огрлица неон жолта

Шифра:20720 Цена: 320 ден.

 Големина: С 27-35цм

 

 

20720-20722

Огрлица неон жолта

Шифра:20721 Цена: 340 ден.

Големина: М 35-43цм

20720-20722

Огрлица неон жолта

Шифра:20722 Цена: 390 ден.

Големина: М-Л 43-51цм

19942

Огрлица неон

Шифра:19942 Цена: 320 ден.

Големина: С 27-35цм

19942

Огрлица неон

Шифра:19943 Цена: 340 ден.

Големина: М 35-43цм

19942

Огрлица неон

Шифра:19944 Цена: 390 ден.

Големина: М-Л 43-51цм

 

15749

Огрлица модерн арт

Шифра:15749 Цена: 253 ден.

Големина: С-М 30-45цм

 

15749

Огрлица модерн арт

Шифра:15750 Цена: 296 ден.

Големина: М-Л 35-55цм

20154-20164

Огрлица премиум зелена

Шифра:20154 Цена: 140 ден.

Големина: С-М 30-45цм

20154-20164

Огрлица премиум зелена

Шифра:20164 Цена: 176 ден.

Големина: М-Л 35-55цм

 

14213 

Огрлица класик црвена

Шифра:14213 Цена: 120 ден.

Големина: С-М 30-45цм

14221 

Огрлица класик црна

Шифра:14221 Цена: 155 ден.

Големина: М-Л 35-55цм

 

14223

Огрлица класик црвена

Шифра:14223 Цена: 155 ден.

Големина: М-Л 35-55цм

14211

Огрлица класик црна

Шифра:14211 Цена: 120 ден.

Големина: С-М 30-45цм

 
 

10391

Огрлица екстра

Шифра:10391 Цена: 890 ден.

Големина: Л-ХЛ 45-60цм

 

10393

Огрлица екстра 

Шифра:10393 Цена: 890 ден.

Големина: Л-ХЛ 45-60цм

 

 

20148

Огрлица премиум лилава

Шифра:20168 Цена: 176 ден.

 Големина:  М-Л 35-55цм

 

20148

Огрлица премиум лилава

Шифра:20148 Цена: 118 ден.

 Големина: ХС-С 22-35цм

 

 20148

Огрлица премиум лилава

Шифра:20158 Цена: 140 ден.

 Големина: С-М 30-45цм

 

30862-30902 

Огрлица неки со марама

 Шифра:30902 Цена: 329 ден.

Големина: М-Л 43-55цм

 

30862-30902 

Огрлица неки со марама

Шифра:30862 Цена: 149 ден.

 Големина: ХС 19-24цм

30862-30902 

Огрлица неки со марама

 Шифра:30872 Цена: 230 ден.

 Големина: ХС-С 25-31цм
 

30862-30902 

Огрлица неки со марама

Шифра:30882 Цена: 254 ден.

Големина: С-М 30-38цм

30862-30902 

Огрлица неки со марама

 Шифра:30892 Цена: 292 ден.

Големина: М 37-47цм

30863-30893-30903 

Огрлица неки со марама

Шифра:30903 Цена: 329 ден. 

Големина: М-Л 43-55цм

30863-30893-30903 

Огрлица неки со марама

Шифра:30863 Цена: 149 ден.

 Големина: ХС 19-24цм

30863-30893-30903 

Огрлица неки со марама

Шифра:30873 Цена: 249 ден.

 Големина: ХС-С 25-31цм
 

30863-30893-30903 

Огрлица неки со марама

Шифра:30883 Цена: 254 ден.

Големина: С-М 30-38цм

 

30863-30893-30903 

Огрлица неки со марама

Шифра:30893 Цена: 292 ден.

Големина: М 37-47цм

139687 43196

Огрлица за кутриња

Цена: 60 ден.

Шифра:1555

1555

Огрлица за кутриња

Цена: 60 ден.

Шифра:1555

 
 

19301

Огрлица кожна

Шифра:19301 Цена: 205 ден.

Големина: ХС 19-24цм

19301

Огрлица кожна

Шифра:19311 Цена: 220 ден.

 Големина: ХС-С 24-29цм
 

19301

Огрлица кожна

Шифра:19321 Цена: 275 ден.

Големина: С 28-34цм

 

19301

Огрлица кожна

Шифра:19331 Цена: 295 ден.

Големина: С-М 33-39цм

 

19301

Огрлица кожна

Шифра:19341 Цена: 348 ден.

Големина: М 37-43цм

 

19301

Огрлица кожна

Шифра:19361 Цена: 420 ден.

Големина: М-Л 39-48цм

 
 

19301

Огрлица кожна

Шифра:19371 Цена: 520 ден.

Големина: Л 45-54цм

 

19301

Огрлица кожна

Шифра:19381 Цена: 550 ден.

Големина: Л 47-57цм

 

19303-19373 

Огрлица кожна

Шифра:19303 Цена: 168 ден. 

Големина: ХС 19-24цм

 

19303-19373 

Огрлица кожна

Шифра:19313 Цена: 205 ден.

Големина: ХС-С 24-29цм

 

19303-19373 

Огрлица кожна

Шифра:19323 Цена: 275 ден.

Големина: С 28-34цм

19303-19373 

Огрлица кожна

Шифра:19333 Цена: 295 ден.

 Големина: С-М 33-39цм
 

19303-19373 

Огрлица кожна

Шифра:19343 Цена: 348 ден.

 Големина: М 37-43цм

 

19303-19373 

Огрлица кожна

Шифра:19363 Цена: 440 ден.

Големина:  М-Л 39-48цм

 

19303-19373 

Огрлица кожна

Шифра:19373 Цена: 490 ден.

Големина: Л 45-54цм

 
 kafena

Огрлица кожна

Шифра:19302 Цена: 168 ден. 

Големина: ХС 19-24цм

kafena 

Огрлица кожна

Шифра:19312 Цена: 174 ден.

Големина: ХС-С 24-29цм

 kafena

Огрлица кожна

Шифра:19332 Цена: 235 ден.

Големина: С-М 33-39цм

kafena

Огрлица кожна

Шифра:19342 Цена: 348 ден.

 Големина: М 37-43цм

 

kafena

Огрлица кожна

Шифра:19362 Цена: 440 ден.

Големина:  М-Л 39-48цм

 

kafena

Огрлица кожна

Шифра:19372 Цена: 490 ден.

Големина: Л 45-54цм

 Полудавилки  

 20271

Полудавилка премиум црна

Шифра:20271 Цена: 194 ден.

Големина: С-М 30-40цм

20271

Полудавилка премиум црна

 Шифра:20281 Цена: 240 ден.

Големина: М-Л 35-50цм

20271

Полудавилка премиум црна

 Шифра:20291 Цена: 360 ден.

Големина: Л-ХЛ 45-70цм

 

 

20273

Полудавилка премиум црвена

Шифра:20273 Цена: 194 ден.

Големина: С-М 30-40цм

 

20273

Полудавилка премиум црвена

  Шифра:20283 Цена: 227 ден.

Големина: М-Л 35-50цм

20273

Полудавилка премиум црвена

 Шифра:20293 Цена: 360 ден. 

Големина: Л-ХЛ 45-70цм

 

20272

Полудавилка премиум сина

Шифра:20272 Цена: 194 ден.

Големина: С-М 30-40цм

20272

Полудавилка премиум сина

 Шифра:20282 Цена: 227 ден.

Големина: М-Л 35-50цм

20272

Полудавилка премиум сина

 Шифра:20292 Цена: 360 ден. 

Големина: Л-ХЛ 45-70цм

14382

Полудавилка каво 

Шифра:14382 Цена: 155 ден.

Големина: М 39-45цм

14382

Полудавилка каво 

 Шифра:14402 Цена: 230 ден.

Големина: Л 47-55цм

 

14381 

Полудавилка каво 

Шифра:14381 Цена: 155 ден.

Големина: М 39-45цм

 

 

14383 

Полудавилка каво 

Шифра:14383 Цена: 155 ден.

Големина: М 39-45цм

14384

Полудавилка каво 

Шифра:14384 Цена: 155 ден.

Големина: М 39-45цм

 

14384

Полудавилка каво 

Шифра:14404 Цена: 230 ден.

Големина: Л 47-55цм

14385

Полудавилка

 Шифра:14385  Цена: 170 ден.

Големина: М 39-45цм

 

14385

Полудавилка

Шифра:14405 Цена: 230 ден.

Големина: Л 47-55цм 

 poludavilka

Полудавилка троредна метал 45цм

Цена: 440 ден.

Шифра:2265

 

poludavilka

Полудавилка троредна метал 55цм

Цена: 485 ден.

Шифра:2267

 

poludavilka

Полудавилка троредна метал 65цм

Цена: 520 ден.

Шифра:2269

 

Давилки 

 2150

 

Давилка метал крупна алка 54цм

Цена: 155 ден.

Шифра:2150 

 

2151

Давилка метал крупна алка 62цм

Цена: 200 ден.

Шифра:2152

 

 

2151

Давилка метал крупна алка 66цм

Цена: 210 ден.

Шифра:2153

 

 

2151

Давилка метал крупна алка 78цм

Цена: 235 ден.

Шифра:2155

 

2189

 Давилка метална 65цм/3.00мм

Цена: 155 ден.

Шифра:2189

 

2189

Давилка метална 50цм

Цена: 145 ден.

Шифра:2191

 

2189

Давилка метална 55цм

Цена: 185 ден.

Шифра:2192

 

2189

Давилка метална 60цм

Цена: 212 ден.

Шифра:2193

 

2189

Давилка метална 65цм/4.00мм

Цена: 209 ден.

Шифра:2194

 

2236

  

Давилка метална 35цм

Цена: 84 ден.

Шифра:2226

 

2236

Давилка метална 40цм

Цена: 90 ден.

Шифра:2227

 

2230

Давилка метална

Цена: 101 ден.

Шифра:2231

 

2230

Давилка метална 55цм

Цена: 101 ден.

Шифра:2232 

2230

Давилка метална 60цм

Цена: 112 ден.

Шифра:2233

 

2230

Давилка метална 45цм

Цена: 97 ден.

Шифра:2230

 

2236д

Давилка двојна 50цм

Цена: 230 ден.

Шифра:2237

 

2236д

Давилка двојна 55цм

Цена: 262 ден.

Шифра:2238

 

 

 

2236д

Давилка двојна 60цм

Цена: 270 ден.

Шифра:2239

 

2236д

 Давилка двојна 45цм

Цена: 210 ден.

Шифра:2236

 

 

 

 

 

Поводници   

 13591

 Поводник рефлекс

Шифра:13581 Цена: 493 ден.

Големина: С-М 

13591

Поводник рефлекс

 Шифра:13591 Цена: 742 ден.

Големина: Л-ХЛ

13582

Поводник рефлекс

Шифра:13582 Цена: 493 ден.

Големина: С-М 

13582

Поводник рефлекс

Шифра:13592 Цена: 742 ден.

 Големина: Л-ХЛ

 

14073

Поводник класик црвен

Шифра:14073 Цена: 187 ден.

Големина: ХС-С

14071 

Поводник класик црн

Шифра:14071 Цена: 187 ден.

Големина: ХС-С

14111

Поводник класик црн

 Шифра:14111 Цена: 200 ден.

Големина:ХС-С 

 14111

Поводник класик црн

Шифра:14121 Цена: 216 ден.

Големина: М-Л

14113

Поводник класик црвен

Шифра:14113 Цена: 200 ден.

Големина: ХС-С

14113

Поводник класик црвен

Шифра:14123 Цена: 216 ден.

Големина: М-Л 

 imageedit 14 8318286370

Поводник експириенс син

Шифра:10192 Цена: 788 ден.

Големина: ХС-С

 imageedit 14 8318286370

Поводник експириенс син

Шифра:10202 Цена: 1050 ден.

Големина: М-Л

 imageedit 7 5174267292

Поводник со огрлица силвер

Шифра:10280 Цена: 520 ден.

Големина: ХС-С

 imageedit 9 8973924834

Поводник со огрлица син

Шифра:10282 Цена: 520 ден.

Големина: ХС-С

 imageedit 7 5174267292

Поводник со огрлица силвер

Шифра:10290 Цена: 650 ден.

Големина: М-Л

 

imageedit 9 8973924834

Поводник со огрлица син

Шифра:10292 Цена: 650 ден.

Големина: М-Л

 imageedit 30 2819790832

Поводник за трчање зелено/сив

Шифра:12763 Цена: 999 ден.

Големина: 1.33-1.80м/20мм

imageedit 32 8641512658 

Поводник за велосипед/трчање

Шифра:1282 Цена: 788 ден.

Големина:1.00-2.00м/25мм

14345

Поводник каво кафен

Шифра:14425 Цена: 499 ден.

Големина: Л-ХЛ

14343

Поводник каво црвен

Шифра:14343 Цена: 302 ден.

Големина: С-М

 

14424

Поводник каво виолетов

Шифра:14424 Цена: 499 ден.

Големина: Л-ХЛ

 

14345

Поводник каво кафен

Шифра:14345 Цена: 302 ден.

Големина: С-М

 

14422

Поводник каво син

Шифра:14422 Цена: 499 ден.

Големина: Л-ХЛ

 

 141847 30422 1

Поводник тракаст 5м.

Цена: 440 ден.

Шифра:19901

 141847 30422 1

Поводник тракаст 10м.

Цена: 598 ден.

Шифра:19911

 141847 30422 1

Поводник тракаст 15м.

Цена: 830 ден.

Шифра:19921

 imageedit 16 9411501232

Поводник премиум сив

Шифра:20016 Цена: 480 ден.

Големина: XС-С

 imageedit 18 8786214295

Поводник премиум портокалов

Шифра:20019 Цена: 480 ден.

Големина: ХС-С

 

imageedit 16 9411501232

Поводник премиум сив

Шифра:20026 Цена: 560 ден.

Големина: М-Л

 

imageedit 18 8786214295

Поводник премиум портокалов

Шифра:20029 Цена: 558 ден.

Големина: М-Л

 

20036

Поводник сив

Шифра:20036 Цена: 720 ден.

Големина: Л-ХЛ 1.00м/25мм

 

14011

Поводник класик метал црн

Шифра:14011 Цена: 309 ден.

 Големина: 1.10м/2.0мм

 

 

14011

Поводник класик метал црн

Шифра:14021 Цена: 370 ден.

Големина: 1.00м/3.0мм

 

 

14011

Поводник класик метал црн

Шифра:14031 Цена: 420 ден.

Големина:1.00м/4.0мм

14012

Поводник класик метал син

Шифра:14012 Цена: 309 ден.

 Големина: 1.10м/2.00мм

 

14012

Поводник класик метал син

Шифра:14022 Цена: 370 ден.

Големина: 1.00м/3.0мм

 

14012

Поводник класик метал син

Шифра:14032 Цена: 420 ден.

Големина: 1.00м/4.0мм

14013

Поводник класик метал

Шифра:14013 Цена: 309 ден.

 Големина: 1.10м/2.0мм

14013

Поводник класик метал

Шифра:14023 Цена: 370 ден.

 Големина: 1.00м/3.0мм

 

14013

Поводник класик метал

Шифра:14033 Цена: 420 ден.

Големина: 1.00м/4.0мм

 14251

Поводник фрешлајн

Шифра:14251 Цена: 460 ден.

Големина: М-Л 1.00м/20мм

1996

Поводник изложбен

Шифра:1996 Цена: 210 ден.

Големина: 1.20м/10мм

 

imageedit 20 3430013641

 

Поводник експириенс силвер

 Шифра:10190 Цена: 788 ден.

 Големина: ХС-С

 

 

20004

Поводник премиум зелен

Шифра:20004 Цена: 322 ден.

Големина:ХС 1.20м/10мм

 

20004

Поводник премиум зелен

Шифра:20014 Цена: 394 ден. 

Големина:ХС-С 1.20м/15мм

 

14455

Поводник планинско јаже

Шифра:14475 Цена: 643 ден.

Големина:2.00м/13мм

 

14495

Поводник планинско јаже

Шифра:14495 Цена: 375 ден.

Големина: 1.70м/8мм

 

14494

Поводник планинско јаже

Шифра:14494 Цена: 329 ден.

Големина: С-М

20121

Поводник краток премиум

Шифра:20121 Цена: 514 ден.

Големина:М-ХЛ 30цм/25мм

 

 

20710

Поводник неон

Шифра:20710 Цена: 560 ден.

Големина: С-ХЛ 1.00м/17мм

 19940

Поводник неон

Шифра:19940 Цена: 560 ден.

Големина:

 

 imageedit 20 3430013641

Поводник двоен

Шифра:20075 Цена: 650 ден.

Големина: ХС-С

18701

Поводник молито кожен

Шифра:18701 Цена: 1224 ден.

Големина: С-М

18701

Поводник молито кожен

Шифра:18702 Цена: 

Големина: Л-ХЛ

 

20028 

Поводник премиум лила

Шифра:20028 Цена: 582 ден.

Големина: М-Л 1.00м/20мм

20133 

Поводник неопрен црвен

Шифра:20133 Цена: 490 ден.

Големина: ХС 2.00м/10мм

 

 20134

Поводник неопрен зелен

Шифра:20134 Цена: 533 ден.

Големина: ХС 2.00м/10мм

 

 

20752 

Поводник екстрим

Шифра:20752 Цена: 633 ден.

Големина: М-Л 1.20м/20мм

20752 

Поводник екстрим

Шифра:20762 Цена: 717 ден.

 Големина: Л-ХЛ 1.20м/25мм

 

15741

Поводник арт бос

Шифра:15741 Цена: 371 ден.

Големина: ХС-С 1.20м/15мм

 2251

Поводник двоен ланец 42цм

Цена: 276 ден.

Шифра:2251

 

 2251

Поводник двоен ланец 60цм

Цена: 356 ден.

Шифра:2252

 

20111

Поводник двоен црн

Шифра:20111 Цена: 300 ден.

Големина: ХС-М 40-70цм/15мм

 

 

 

20593

Поводник фусион

Шифра:20593 Цена: 763 ден.

Големина:2.00м/25мм

 

 

   Градници

15568

Градник за кутриња розе 24-36цм

Цена: 472 ден.

Шифра:15567

 

15567

Градник за кутриња син 24-36цм

Цена: 472 ден.

Шифра:15567

 

 14301

Градник класик црн

Шифра:14301 Цена: 205 ден.

Големина: ХС-С 30-40цм

 

14301

Градник класик црн

Шифра:14311 Цена: 260 ден.

Големина: С-М 40-65цм

14301

Градник класик црн

Шифра:14321 Цена: 397 ден.

 Големина: М-Л 50-75цм

 

14301

Градник класик црн

Шифра:14331 Цена: 470 ден.

 Големина: Л-ХЛ 75-100цм

14303

Градник класик црвен

Шифра:14303 Цена: 220 ден.

 Големина: ХС-С 30-40цм

14303

Градник класик црвен

Шифра:14313 Цена: 259 ден.

Големина: С-М 40-65цм

14303

Градник класик црвен

Шифра:14323 Цена: 397 ден. 

Големина: М-Л 50-75цм

14303

Градник класик црвен

 Шифра:14333 Цена: 472 ден.

Големина: Л-ХЛ 75-100цм

20541

Градник премиум црн комфорт

Шифра:20541 Цена: 770 ден.

Големина: Л-ХЛ 68-88цм

20541

Градник премиум црн комфорт

Шифра:20551 Цена: 850 ден.

 Големина: ХЛ 78-100цм

20324

Градник зелен

Цена: 301 ден.

Шифра:20324

 

17971-17975

Градник кожен актив

Шифра:17972 Цена: 1457 ден.

 Големина: М-Л 68-77цм

17971-17975

Градник кожен актив

Шифра:17973 Цена: 1573 ден.

 Големина: Л 72-81цм

17971-17975

Градник кожен актив

Шифра:17974 Цена: 1825 ден.

 Големина: Л-ХЛ 76-85цм

17971-17975

Градник кожен актив

Шифра:17975 Цена: 1945 ден.

 Големина: ХЛ 81-90цм
 

 

Oстанато   

 2290
Ланец за во двор 5 метри

Цена: 369 ден.

 2291

Сајла со амортизер 50кг. издржливост

Цена 5 метри: 487 ден.

Цена 8 метри: 605 ден.

 144907 43183

Држач за сајла

Цена: 210 ден.

За нашиот квалитет и сериозен однос потврдува долгогодишната традицијата на работа од 1993 година. Со секојдневно настојување да понудиме подобри и поквалитетни производи  за поголемо задоволство на потрошувачите, нашата фирма СОРЕКС успева да стане водечка компанија во Македонија.

Контакт

  • Email contact@petcentar.com.mk
  • Телефон  00389 044 330 303
  • Mоб 070 240 820
  • Адреса Бул.Илирија Бр.14/1 Тетово, Македонија

Top
All for Joomla All for Webmasters